Doorgaan naar hoofdcontent

VASTGESTELD. Welke raad over onderwijshervormingen hadden wij de minister van Onderwijs indertijd (1976) gegeven?

18 jaar waren we toen, we namen afscheid van 1 WA in Izegem
Een meisje van 16 heeft op haar blog haar beklag gemaakt over ons onderwijssysteem. Te weinig efficiënt en al helemaal niet rendabel, zegt ze.
Alice Elliot: "Hoewel ik vrijwel continu bezig ben met school, heb ik niet het gevoel dat ik de afgelopen jaren zoveel heb geleerd. Vraag me iets over de aardrijkskundeleerstof van het derde jaar en ik sta met mijn mond vol tanden. In vergelijking met de energie die ik in studeren stop, hou ik er enorm weinig aan over."

Matuur
Het meisje heeft intussen in Reyers Laat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ontmoet en haar bezorgdheid over het falend onderwijssysteem overgemaakt.
Stel, dachten wij meteen, dat wij, 39 jaar geleden, toen we de klasdeur van het 1 WA van het Sint-Jozefscollege in Izegem achter ons dichtsloegen, tegenover de minister van Onderwijs stonden. Welk advies hadden wij hem toen gegeven?
Eén zaak is meteen duidelijk: zo matuur als dat meisje van 16 nu is, zo onbeholpen waren wij toen. Blijkbaar is zij zich niet of onvoldoende van die troef bewust. De begrippen en termen die ze hanteert in haar 'verhandeling' - zo heette dat indertijd - daarvan droomden wij nog niet eens, laat staan dat we ze konden gebruiken. Wij hadden moeite om ons vlot en ongedwongen in het algemeen Nederlands uit te drukken, we hadden ons, tegenover de minister,  met gestotter en gehakkel voorgoed belachelijk gemaakt en daarmee ongetwijfeld onderstreept hoeveel werk het onderwijs nog voor de boeg had om de Vlaamse jongeren van toen tot vrije, kritische en mondige burgers op te voeden.

Economisch denken
Het valt ons trouwens op hoe 'economisch' het meisje van 16 denkt en schrijft: begrippen als efficiëntie, cijfermatige motivatie, rendabel... die bestonden 40 jaar geleden niet in onze jonge hoofden.
Waren wij dan tevreden over het onderwijssysteem? Neen. We vonden het net zo saai als het meisje van 16 dat nu vond. Maar dat kwam omdat wij net na een generatie leerlingen kwamen die hadden gerevolteerd met betogingen  - sit-ins waren enkele jaren voor ons schering en inslag - tegen onder anderen minister van Landsverdediging Vanden Boeynants en de verlenging van de legerdienst. We zagen hoe oudere leerlingen zich een letterlijk een weg schopten -  ze hadden dan wel 'peace' en bloemetjes op de toppen van hun schoenen getekend - tussen verbouwereerde agenten. Maar tegen de tijd dat wij 'betogingsrijp' waren, was er niet meteen nog iets waartegen te betogen was. Dat viel dus tegen.
Er was wel nog de apartheid in Zuid-Afrika waarover we kritische eindwerken maakten, er was de strijd tegen de grootgrondbezitters in Latijns-Amerika waaraan enkele priesters van het college manhaftig deelnamen en daarover geregeld per brief verslag brachten en voor wie wij vervolgens geld inzamelden... met verkoop van 'tombola-lotjes', zo creatief waren we bezig.

Saai?
Waren wij tevreden over onderwijssysteem? Neen dus. Het was saai, maar een aantal leerkrachten maakte wél het verschil. Onze leraar geschiedenis spaarde zijn kritiek op de leerplannen niet en serveerde de geschiedenis thematisch, geënt op de actualiteit: bevrijdingsbewegingen, de Vlaamse ontvoogding en de staatshervormingen - toen al heel actueel, een echt Vlaams parlement was er nog niet  - , de vredesbewegingen... Dat was ongemeen boeiend, net zoals de esthetica die hij ons gaf en waarmee hij de 'schrale bouwstijl'  van de collegedirectie kon hekelen en waarmee hij - wat toen nog heel gewaagd was - de vrouwelijke naakten - van Rubens tot Permeke - kon bejubelen... Heerlijk, vonden wij.

Zachte krachtOf hoe onze leraar Nederlands ons de zachte kracht van poëzie leerde proeven, hoe wij ons konden wagen aan enigszins gedurfde literatuur - al bleven de Nederlanders als Wolkers, Reve en Cremer onbekenden. Maar onze leraar had ons de weg gewezen naar de literatuur en ons voldoende 'tools' meegegeven om die zelf te ontdekken en op waarde te schatten.
En zelfs nu nog, ruim 40 jaar later, herinneren wij ons passussen uit de lessen statistiek en logica van onze wiskundeleraar in de derdes (vierde jaar) en weten wij nu nog uit de lessen aardrijkskunde hoe de mens klimaat en milieu onomkeerbaar kan beïnvloeden en wat voor nare gevolgen dat met zich kan meebrengen...

Wereldverbeteraars

Welk advies hadden wij toen gegeven aan Herman De Croo,  de Nederlandstalige minister van Onderwijs uit de regering Tindemans I? Geen advies over inhoud, maar ongetwijfeld hadden we meer ruimte gevraagd voor creativiteit, minder dwingelandij van leerplannen en vooral leerkrachten die begeesterd waren door hun vak en door de wereld waarin ze leefden, dàt vooral. Het onderwijs, de wereld, onze samenleving...die gingen wij wel verbeteren, daar waren we heilig van overtuigd. Wij zouden wereldverbeteraars worden...

Populaire posts van deze blog

GEBOREN. Als onze dochter moeder wordt... welkom, kleine Georges!

IN MEMORIAM. Moeder, je leven was een milde mozaïek van het kleine, goede gebaar

HERINNERD. In Memoriam. Gabriël Gheysen, meester én een maestro con brio

Terpsichore. Daar moeten wij aan denken als we het overlijden vernemen van Meester Gabriël. De herinnering voert ons terug naar de Kortrijkse stadsschouwburg. Een zondagmiddag. Terpsichore is het keuzewerk waarmee de harmonie De Kunstvrienden op het provinciaal concours haar plaats in de hoogste afdeling verdedigt. Een werk van de onlangs overleden André Waignein.

BEMOEDIGENDE BLIK
De klarinetten zetten het stuk bijna - bijna - geluidloos in. De zenuwen zijn zo gespannen dat we ze van mekaar in de klank van onze klarinet horen. Onze dirigent Meester Gabriël voelt als geen ander de spanning, hij is een en al concentratie, maar  hij weet dat die 2de en 3de klarinetten niet al te zelfzeker en klankvast zullen beginnen.  Hij kent zijn pappenheimers. Een lichte bemoedigende blik volstaat, en hoor,  het lukt, we zijn vertrokken...


PASSIE, JA. MAAR BEHEERST
Geen show, geen wilde von Karajan-gestes, geen tirades, geen glamour. Daar paste hij met een zekere cool voor. Geduld, concentratie, gedr…

VADERDAG. Voor de laatste keer doe ik voor hem wat hij jarenlang voor mij deed...

Ze ligt hier voor me, de vensterenveloppe van de Federale Overheidsdienst Financiën. Uitgerekend op Vaderdag. Zijn naam erop en het adres waar hij intussen al meer dan een jaar niet meer woont. Er lagen er omstreeks deze tijd jarenlang talloze van die enveloppes bij hem, bij ons, thuis op tafel. Van mensen, die net als ik, er weing of geen kennis van hadden wat waar precies moest worden ingevuld.

Voor en na de komma Hij kon dat natuurlijk wel en hij had er ook altijd zin in. In gecijfer, zelfs tot ver na de komma. Wij strandden doorgaans al ruim voor we nog maar een komma konden vermoeden. Dat aangifteformulier, dat van hem en moeder, dat van kennissen en vrienden, dat van familie, dat was haast een leven lang zijn zorg. Terwijl wij seizoensgebonden leefden, leefde hij op het ritme van de aanslagjaren. Met terugwerkende kracht, haast. Ook dus nu weer, met dat aangifteformulier dat een jaar na zijn overlijden arriveert.

Koud zweetEn nu, op Vaderdag, ligt die mosterdgele vensterenvelop…

BEGREPEN. Gennez' voorstel voor schooldag van 8 tot 18 is minder waanzinnig dan het lijkt...

Er wordt nogal te keer gegaan tegen het voorstel van Caroline Gennez (SP.a) over die schooldag van 8 tot 18 uur. Ook mevrouw Van Hecke van het vrij onderwijs vindt het - zo lees ik in de kranten - maar niks. En dat verbaast me niet weinig.
Want uitgerekend dat vrije net was indertijd toch dé kampioen om kinderen en jongeren 'godganse' dagen binnen de schoolmuren vast te houden, neen?
Als wij eventjes uit ons vat nostalgie tappen, dan herinneren wij ons dat wij op het college 's ochtends om 8 uur werden verwacht en dat wij de poorten van datzelfde college 's avonds om precies 19 uur weer zagen openzwaaien om ons naar huis te laten fietsen. Van 8 tot 19 uur was dat dus.

Studie, studie, studie en studie

Lange dagen waren het. 's Winters vertrokken we in de duisternis, 's avonds keerden we in het donker huiswaarts. We waren minstens 12 uur van huis. Van halfacht, ten laatste tot half acht, ten vroegste.
Waarvoor we al die tijd van doen hadden? Studie. Er was studie v…

GEHOORD. Beeldend dialect: een huis gelijk een 'kwakkelmute'

We wisten niet eens meer dat het bestond, of beter, dat het had bestaan. Een kwartelkooi. In 't West-Vlaams ook wel eens kortweg 'kwakkelmute' genoemd. Wie denkt nu nog aan kwartels? Aan kwakkels worden we geregeld herinnerd, maar aan de volgens Van Dale 'verouderde en gewestelijke' variant kwakkel voor kwartel veel minder.

Kwartels
Maar vandaag doorkruist het woord ineens een gesprek. "De kwakkelmute is verkocht', zei iemand me vanochtend. 'De wat is verkocht?' De kwakkelmute, het huis ginds...'
Bedoeld was een villa in de buurt, daterend uit, naar we schatten, de jaren zestig. Met een rond torentje in de voorgevel.

Sympathie Leek dat nu op een kwartelkooi? Eigenlijk wel. We hebben het moeten opzoeken, want zo'n kwartelkooi zat heel ver aan de achterkant van ons geheugen. De vergelijking tussen de kooi en het huis hadden wij nog niet eerder gehoord. Waar de naam voor dat huis vandaan komt, wist men ons niet te vertellen. 'Wij noemden dat…

GESPANNEN. De langste dag: toch even gevreesd dat er geen einde aan kwam...

Het heeft niet veel gescheeld. Het zag er zelfs naar uit dat hetDat vandaag tot morgen liep. Zo lang duurde vandaag. Op zich niet vreemd, de kalender wist het op voorhand, het was de langste dag van het jaar. Maar het was wel de eerste keer dat er bijna geen einde aan kwam, toch niet vandaag. Zo lang als vandaag duurde de langste dag nooit eerder. Vermoeden wij. Waaraan dat ligt, zal onderwerp van onderzoek zijn, denken wij. Of we dat ook op rekening van de klimaatverandering kunnen plaatsen? Misschien wel. De tijden veranderen, dat weten we intussen, zo oud zijn we al, maar dat nu ook de tijd zelf op de loop is, dat zou wel eens een totaal nieuw gegeven kunnen zijn.
ging gebeuren.

Het was behoorlijk spannend dus. Je mag er niet aan denken wat de gevolgen hadden kunnen zijn als morgen te laat kwam omdat vandaag buiten alle proporties was blijven duren.Want dan zou gisteren op dit ogenblik voor een deel vandaag zijn geweest en waren wij door het verleden ingehaald. En daarop, zo leer…

In memoriam Godfried, een man met passie én overtuiging

We hadden in die dagen een bandopnemer thuis. Hij stond in het bureau van mijn vader. Boven de lade met banden waarop gecopieerde schlagers stonden, Duitse blaasmuziek en James Last-achtige melodieën. Een platendraaier kenden we, maar dan vooral van 'zien', elders, bij vrienden. Of bij Godfried. Die beschikte niet alleen over een platendraaier, maar ook over een versterker en een stel boxen die ervoor zorgden dat je je in een concertzaal waande als hij bij hem thuis een plaat draaide. Een orkestbewerking van Mussorgski's Schilderijententoonstelling kon hij doorheen het hele huis laten daveren. En bij het draaien van Webers klarinetconcerto hoorde je zo de sleutels van de klarinet bewegen. Alsof je naast de solist stond.
Open geest Het huis van Gdofried leende zich daar ook toe: het was een van die jaren eind-jaren-zestig villa's - alles gelijkvloers - met grote open ruimtes, waarin je je vrij kon bewegen, niet gehinderd door deuren. Met ramen die je een breed en open bee…

GETWIJFELD. Tegen beter weten in: er stak avontuur in die lintbebouwing

Er is heel veel tegen. Daarover zijn we het eens. Ze is van alle te. Te duur, te gevaarlijk, te lelijk, te ruimteverslindend... Over die lintbebouwing in onze dorpen en randsteden valt weinig positiefs te vertellen. Dat heeft onze Vlaamse Bouwmeester goed gezien. En toch, toch lag ze ons na aan het hart, die lintbebouwing. Nog altijd eigenlijk. Tegen beter wet
en in.

GRASLINT
"Een huis zonder land is een huis zonder eten." We horen het onze grootoom nog zeggen. Kan bijna niet anders, hij zei het haast elke dag. De oorlog, weet u wel. En daarna. "We kwamen bij valavond thuis van het werk, gooiden onze jas op de haag, namen de spade en  legden de akker in winterbedden...En 's zomers was het vroeg dag, we moesten met de oogst naar de vroegmarkt..."
De winters zijn intussen lang geen winters meer en nog maar weinigen onder ons zullen als ze het over winterbedden hebben hun akkers bedoelen. Grasland werden ze, die akkers. De een na de ander. Achter het straatlint tek…

TERUGGEBLIKT. In Memoriam. Etienne Vanherck: rebelse priester, begeesterende proost

Vanavond vernemen wij via onze nieuwswebsite kw.be het overlijden van Etienne Vanherck. Hij overleed aan de gevolgen van een slepende ziekte. Hij werd amper 69 jaar.
Het bericht catapulteert ons meteen terug naar de jaren zeventig, naar het Izegemse Sint-Jozefscollege waar hij als studiemeester van de hoogste jaren aan de slag was.

TARZAN
Tarzan werd hij genoemd. Waar de bijnaam Tarzan precies vandaan kwam? Hij zal het ongetwijfeld geweten hebben en het met veel gebaren en 'in vet' verteld hebben, maar wij weten het niet meer. Zijn imposante verschijning? Wellicht. Zijn stem? Allicht. Hij had een stem als een klok, met een rollende r, hij had - tegen wil en dank - gezag, maar deed daar zelden een beroep op.

ROKEN
Hij werd in 1972 tot priester gewijd en was dus een vrij jonge priester op het college. Maar hij was vooral een rebelse priester. Geen roomse boord, geen zwart kostuumpak, wel nog een stofjas... Hij was ook proost van de KSA in ons dorp en toen we KSA-leider werden, ko…