VASTGESTELD. Voor sommigen is die vluchtelingenstroom iets als een... meeuwenplaag?Onze gouverneur zal er niet meteen aan hebben gedacht, maar zijn oproep om illegale vluchtelingen geen voedsel te bedelen, roept bij ons meteen het beeld op van borden aan de kust met het opschrift 'verboden meeuwen te voederen'.  We verdenken gouverneur Decaluwé er niet van dat hij het vluchtelingenprobleem wil herleiden tot iets als een zomerse meeuwenplaag. Daarvoor kennen we de man en zijn (ACW-) achtergrond te goed. Maar zijn oproep lokt ons wel in die richting en is daarom alleen al  laakbaar, vinden wij.

VALSE DUIDELIJKHEID
"De gouverneur is - over illegale vluchtelingen - tenminste duidelijk," wordt gezegd. Op het eerste gezicht kunnen we dat niet ontkennen. Overheden zijn - nu meer dan vroeger - vaker duidelijk in het stellen van wat niet mag. Minder duidelijk zijn ze doorgaans over wat wel moet ondernomen worden. De duidelijkheid van de gouverneur omtrent de opvang van illegalen aan onze kust is echter bij nader toezien een schijnduidelijkheid. Een valse duidelijkheid.

DRAAGVLAK
Want hoe wil die overheid van ons nu dat wij ons gedragen tegenover die vluchtelingenstroom? De opvang van vluchtelingen vergt van iedereen inspanningen, werd ons gezegd. Er moet - en dan komen doorgaans de grote woorden boven - een breed maatschappelijk draagvlak worden gecreëerd om die vluchtelingen optimaal op te vangen.
Maar diezelfde overheid wil nu dat we die vluchtelingen negeren, dat we de ogen sluiten voor hun miserie, voor hun honger, voor hun 'on-welzijn' en dat we de politie haar werk laten doen... Weg duidelijkheid, weg solidariteit, weg empathie...

PER DIRECT NAAR RIJSEL
Overigens... wat gebeurt er eigenlijk met die vluchtelingen die door de politie worden opgepakt? Hebben wij daar een duidelijk beeld van? Krijgen zij meer dan alleen het formulier met daarop  het bevel om ons grondgebied binnen de 24 uur te verlaten én een vrijgeleide om dat vanuit het station Brugge per trein richting Kortrijk-Rijsel te doen? In de trant van : laat de Fransen dat probleem maar oplossen...Want och God, wie zal het merken dat er in de buurt van Calais tien, twintig, honderd extra vluchtelingen stranden?

Niemand wil Calais-toestanden aan onze kust. Ook de gouverneur niet. Natuurlijk niet.  Want zo gaat dat met problemen: niemand wil ze. We weten altijd wat we niet willen.  Maar problemen blijven zelden uit de buurt door ze enkel niet te willen, wél door ze aan te pakken. Daarom gouverneur was het geen goed idee om mensen op te roepen om niets te ondernemen.  Integendeel. Zeg wat u als overheid wél kan doen om het probleem aan te pakken, zeg wat wij als bevolking kunnen doen en laat ons u zeggen wat we willen ondernemen, maar zeg niet dat uw bevolking zich niet menswaardig mag gedragen tegenover mensen die - zoals u het in ons West-Vlaams zei - op de tjool zijn. 
Reacties

Populaire posts van deze blog

GEZIEN. Over de tento Winkels van weleer in Winkel en over hoe ons geheugen als een fout afgestelde zeef werkt...